Bergu Logga

Pneumatiskt Lågtryckssystem ”PLS” 

Ett PLS är en kontinuerlig transport med högt luftflöde och låg fyllnadsgrad av material. Transportprincipen lämpar sig bra för transport av lättare pulverformiga materialer som fin kalk och kol.


Systemet används ofta till ”filter coating” genom att man blåser in materialet i rökgaskanalen som sedan drar materialet vidare till filtermediat för att förbättra rökgasreningen.


Systemet kan bestyckas för kapaciteter upp till 1000 dmᶟ/h. 


Illustrationen till höger visar det minsta av våra lågtryckssystem men ingående komponenter är i princip det samma i större system. 

Pneumatiskt Lågtryckssystem med delar
Pneumatiskt Lågtryckssystem

Ingående produkter

Injektorbox

Önskar ni mer information om vårt pneumatiska lågtryckssystem, är ni välkomna att kontakta oss för att diskutera Era behov, så återkommer vi gärna med datablad, ritning och offert etc.