Bergu Logga

Pneumatisk Bulksändare

Sändaren är en diskontinuerligt arbetande matningsenhet för tillförsel av bulkgodsmaterial till en transportledning. Transportprincipen bygger på att i en bärgasström, som sändes genom transportledningen, injicera godset från sändaren.

 

Bärgasen delas upp och fördelas, dels in till sändaren genom fluidiseringsanordningen och dels direkt via tömningsrörets ejektor till transportledningen. Förhållandet mellan fluidiserings och ejektorbärgas regleras genom öppningsgraden av slagbegränsningen på snedsätesventilerna, individuellt inställt för varje transportfall.


Fördelningen av bärgasen är individuell för varje applikation och bestämmes av flera faktorer såsom typ av gods, transportsträckan, transportledningsdimension och tillgängligt bärgastryck. Tryckvakt och proppvakt ger slutning/brytning vid olika uppnådda tryck under transportsekvensens olika faser, uppladdning, transport, propplösning och renblåsning.

Pneumatisk Bulksändare
015
20100528 090
IMG_0825
IMG_1200 (2)
IMGP1242

Bulksändarmodeller från 15 dmᶟ till 10 mᶟ.

Önskar ni mer information om BERGU´s bulksändare är ni välkomna att kontakta oss för att diskutera Era behov, så återkommer vi gärna med datablad, ritning, offert etc. eller kanske ett platsbesök.