Bergu Logga

Långradieböj

Ingjuten



Långradieböj med gjutgods runt centrumrör för mycket hårt slitande material i pneumatisk transport. 


Flänsanslutning med gängade bottenhål med håldiameter enl. EN 1092-1.

 

Dimensioner från DN50 upp till DN150 med vinkel 30, 45, 60 och 90°.


Centrumradie rör DN50 – DN65 R= 750 mm. DN80 – DN150 R= 1000 mm.